Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel aiontwerpers.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Aiontwerpers.nl gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Aiontwerpers.nl heeft hier geen invloed op.

Verder verzamelt aiontwerpers.nl geen gegevens van bezoekers en deelt deze ook niet met derden. Eventuele persoonsgegevens die u zelf via e-mail of contactformulieren aan ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven en worden niet aan derden verstrekt.

Aiontwerpers.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Gebruik van de website van aiontwerpers.nl komt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Gebruik van de website van aiontwerpers.nl betekent dat u akkoord gaat met deze disclaimer.