Wat is kunstmatige intelligentie? Een uitleg over het ontstaan van AI

Bernard de Vries

wat is kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is een tak van informatica die zich richt op het creëren van systemen die taken kunnen uitvoeren die menselijke intelligentie vereisen. Dit omvat leren, redeneren, probleemoplossen, perceptie en taalbegrip. Het maakt gebruik van algoritmen en modellen om mensachtig denken na te bootsen.

Hoe is kunstmatige intelligentie ontstaan?

Kunstmatige intelligentie is het resultaat van een complexe evolutie die zich over decennia heeft uitgestrekt. Hier is een uitleg in ongeveer 500 woorden.

De oorsprong van AI
De fundamenten van AI liggen in de filosofie, wiskunde en zelfs fictie. Van oude filosofen die nadachten over logica en redeneren, tot wiskundigen zoals Alan Turing die de Turingtest formuleerde, een maatstaf voor het beoordelen van machine-intelligentie.

De geboorte van kunstmatige intelligentie als Wetenschap

opkomst van kunstmatige intelligentieDe term “kunstmatige intelligentie” werd voor het eerst geïntroduceerd op de Dartmouth Workshop in 1956, waar een kleine groep onderzoekers zich verzamelde om te werken aan “intelligente machines”. Dit markeerde de officiële geboorte van kunstmatige intelligentie als een aparte wetenschap.

Vroege ontwikkelingen
In de vroege stadia lag de focus op het nabootsen van menselijk redeneren en probleem oplossen. Dit leidde tot de ontwikkeling van symbolische kunstmatige intelligentie, waarbij machines logische redeneringen gebruikten om problemen op te lossen. De vroege ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie dateren van de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw. Gedurende deze tijd waren de onderzoekers en wetenschappers optimistisch en ambitieus over de toekomst van het veld. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van deze vroege ontwikkelingen.

Symbolische AI

In deze vroege periode was symbolische AI, ook bekend als “goed-oude AI”, de heersende aanpak. Dit hield in dat menselijke intelligentie werd gemodelleerd door middel van regels, symbolen, en logische redeneringen. De gedachte was dat menselijk denken kon worden nagebootst door het creëren van een uitgebreide set regels en het toepassen van logische algoritmen.

Joseph Weizenbaum's ELIZA
Joseph Weizenbaum’s ELIZA

Vroege Programma’s
Een bekend vroeg project was het Logic Theorist, ontworpen door Allen Newell en Herbert A. Simon in 1955. Dit programma was in staat om wiskundige stellingen te bewijzen door gebruik te maken van logische redenering. Een ander baanbrekend werk was het General Problem Solver, een programma dat ook ontwikkeld werd door Newell en Simon.

GPS was bedoeld om menselijke probleemoplossende vaardigheden na te bootsen door middel van heuristieken en methoden om een algemeen doel te bereiken.

Taalverwerking
In deze periode werd ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van taalverwerking. Joseph Weizenbaum’s ELIZA was een vroeg natuurlijk taalverwerkingsprogramma dat in staat was eenvoudige gesprekken met gebruikers te voeren. Hoewel beperkt, leek het een begrip van de menselijke taal te hebben.

De AI-winter: de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie stond bijna stil

Hoewel deze vroege successen veelbelovend waren, ontstonden er ook problemen. Veel van de technieken waren gebaseerd op vastgelegde regels en konden niet gemakkelijk worden geschaald of aangepast aan nieuwe situaties. Toen duidelijk werd dat de complexiteit van menselijke intelligentie niet eenvoudig kon worden gereduceerd tot een set regels, leidde dit tot een periode van teleurstelling en verminderde financiering, die bekend werd als de “AI winter”.

De vroege ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie waren gericht op het nabootsen van menselijk denken door middel van logische en symbolische representaties. Hoewel deze benadering enige successen opleverde, stuitte ze ook op belangrijke beperkingen. Deze vroege experimenten legden echter de basis voor toekomstige ontwikkelingen en zorgden voor een groeiend begrip van de complexiteit en nuances van menselijke intelligentie. De lessen uit deze periode hebben het veld gevormd en blijven relevant in het voortdurende onderzoek naar kunstmatige intelligentie.

Opkomst van machine learning veranderde alles

Naarmate de tijd vorderde, verschoof de aandacht naar het creëren van systemen die konden leren van data en ervaring, wat leidde tot de ontwikkeling van machine learning. Dit markeerde een belangrijke verschuiving van het programmeren van expliciete regels naar het trainen van modellen op data.

Neurale netwerken en Deep Learning

wat is AIHet idee van neurale netwerken, geïnspireerd door de menselijke hersenen, dateert uit de jaren ’40 en ’50, maar de technologie en algoritmen waren destijds beperkt. De opkomst van deep learning in de jaren 2010 betekende een grote doorbraak.

Dankzij verbeteringen in computertechnologie en algoritmen, konden complexe netwerken worden getraind, wat resulteerde in indrukwekkende prestaties in taken zoals beeld- en spraakherkenning.

De Impact van Data en Hardware
De explosie van beschikbare data en de toename in rekenkracht, met name door de ontwikkeling van GPU’s, speelden een cruciale rol in de snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie. De combinatie van grote datasets en krachtige hardware maakte het trainen van complexe modellen mogelijk.

Huidige en Toekomstige Ontwikkelingen

Tegenwoordig wordt kunstmatige intelligentie gebruikt in een breed scala aan toepassingen, van autonome voertuigen tot medische diagnoses. De ethische overwegingen en maatschappelijke impact van AI zijn echter ook belangrijke kwesties geworden, waarbij er vragen worden gesteld over privacy, discriminatie, en werkgelegenheid.

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is een complex en fascinerend proces dat zich heeft ontvouwd over een breed scala van disciplines en decennia. Van de vroege experimenten in symbolische AI en logica tot de recente doorbraken in deep learning, heeft de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie onze manier van leven diepgaand veranderd en blijft het een veld met enorm potentieel en uitdagingen voor de toekomst.